Administratiu

 

Experts en qüestions d’urbanisme, contractació pública, expropiacions i recursos.

Urbanisme

 

 

Aquest àmbit regula les normes, tant municipals com autonòmiques o estatals, relacionades amb el sòl, la seva urbanització i la seva ordenació en el territori.

En aquest camp s’inclouen tant les sancions urbanístiques com la responsabilitat patrimonial, tant de l’usuari com de l’administració.

 

Contractació Pública

 

En aquest camp s’inclouen tant les sancions urbanístiques com la responsabilitat patrimonial, tant de l’usuari com de l’administració.

En aquest apartat hem d’incloure tota la normativa que fa referència a la contractació per part de l’administració, ja sigui de forma directa o mitjançant concurs públic.

Expropiacions

 

 

En aquest àmbit s’inclouen tant les sancions urbanístiques com la responsabilitat patrimonial, tant de l’usuari com de l’administració .És la capacitat de l’administració per privar una persona d’un bé exclusiu a canvi d’una indemnització. Aquesta pot ser voluntària o forçosa en funció de la declaració d’utilitat pública per part de l’administració.

Recursos

 

 

En aquest camp s’inclouen tant les sancions urbanístiques com la responsabilitat patrimonial, tant de l’usuari com de l’administració.

El nostre despatx realitza tota mena de recursos contra aquelles decisions administratives quan l’usuari considera que s’han vulnerat els seus drets.

Nosaltres et contactem

WhatsApp WhatsApp